Home

  • Opvangboerderij Lichtpunt
    Opvangboerderij Lichtpunt
  • Entreebalie
    Entreebalie
  • Woonvorm
    Woonvorm

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd. In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer.

Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang. Daar weer naast is er nog de woonvorm (begeleid wonen). Hier zijn acht appartementen gesitueerd. Hier wonen de bewoners vaak voor langere tijd, soms enkele jaren. Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, ontmoeting, dagbesteding en de Kringloopwinkel Lichtpuntloods. Gesteund door de vele vrijwilligers van deze Lichtpuntloods, verschillende kerken en donateurs, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vrijwilligers. Wilt u ons werk steunen, dan nodigen wij u uit om donateur te worden. Meer informatie over Vrienden van Lichtpunt kunt u hier vinden.

 

Onlangs is er een nieuw folder uitgebracht met heel veel informatie over het werk van het Lichtpunt. Wilt u deze ontvangen, laat het ons dan even weten. 

De medewerkers van het Lichtpunt hanteren de methodiek Krachtwerk en zijn hiervoor gecertificeerd. Meer infomatie kunt u vinden op deze site bij begeleiding.  

 

De inzet en motivatie onder de medewerkers is groot. Meer informatie over opvang, begeleiding, ontmoeting en dagbesteding, vindt u op deze site.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Nieuwe Lichtpuntkrant digitaal:

Eind 2016 is er een nieuwe Lichtpuntkrant uitgebracht en huis aan huis verspreid in Friesland en een deel van Groningen.