Home

 • Opvangboerderij Lichtpunt
  Opvangboerderij Lichtpunt
 • Entreebalie
  Entreebalie
 • Woonvorm
  Woonvorm
 • Opvang Lichtpunt
  Opvang Lichtpunt

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp, onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd. In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer.

Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang. Daar weer naast is er nog de woonvorm (begeleid wonen). Hier zijn acht appartementen gesitueerd. Hier wonen de bewoners vaak voor langere tijd, soms meerdere jaren. 

In een landelijke omgeving komen mensen tot rust.

Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, ontmoeting, dagbesteding en de Lichtpuntloods. Gesteund door de Lichtpuntloods, verschillende kerken en donateurs, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vele vrijwilligers. Wilt u ons werk steunen, dan nodigen wij u uit om donateur te worden. Meer informatie over Vrienden van Lichtpunt kunt u vinden op deze site. 

Methodiek Krachtwerk:

De medewerkers van het Lichtpunt hanteren de methodiek Krachtwerk. Meer infomatie kunt u vinden op deze site bij begeleiding.  

Stichting Lichtpunt heeft een eigen kaarsenmakerij en deze wordt gebruikt voor dagbesteding en workshops.

De inzet en motivatie onder de medewerkers is groot. Meer informatie over opvang, begeleiding, ontmoeting en dagbesteding, vindt u op deze site.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. 

 

Nieuwe Lichtpuntkrant digitaal:

Eind 2016 is er een nieuwe Lichtpuntkrant uitgebracht en huis aan huis verspreid in Friesland en een deel van Groningen.