Agenda Sing-In en vrijdagmiddaggroep december 2019

U bent op de volgende activiteiten wat betreft ontmoeting van harte welkom. 
Adres: Foarwei 111 in 9298 JE Kollumerzwaag (zaal Hof van Heden) Meer informatie kunt kunt u lezen in de Contactbrief.

Eerst volgende activiteit: 

Vrijdag 6 december
Vanmiddag is er een grote bingo vanaf 14.30 uur.

Zondag 8 december
Vanmiddag is er een gezellig samenzijn van 15.00-17.00 uur.

 

Zondag 15 december
Interkerkelijk Mannenkoor “It Ljochtbeaken” uit Haulerwijk/Waskemeer komt de Sing-in begeleiden.
De diaconie van de protestantse gemeente Haulerwijk/Waskemeer verzorgt de catering.

Vrijdag 20 december
Vanmiddag bent u van harte welkom bij de kerstwijding.
We beginnen om 14.30 uur.

Zondag 22 december
Vanmiddag komt Chr. Gem. Koor “De Lofstem” uit Dokkum ons bij de Sing-In begeleiden.
De diaconie van de Chr. Geref. Kerk Dokkum verzorgt de catering. 

Woensdag 25 december 1e kerstdag zijn we gesloten.

Donderdag 26 december 2e kerstdag
Gospelduo “Twa foar Him” treedt voor ons op.
De catering wordt verzorgd door vrijwilligers van Lichtpunt.

Zondag 29 december
“De Kloosterzingers” uit Gerkesklooster-Doezum begeleiden de Sing-In.
De diaconie van de protestantse gemeente Drachtstercompagnie verzorgt de catering.

 

 

?