Sing-In en vrijdagmiddaggroep 2019

  

U bent op de volgende activiteiten, van harte welkom.
Adres: Foarwei 111 in 9298 JE Kollumerzwaag (zaal Hof van Heden)

Nieuw:
De activiteitenagenda van april 2019 is onderaan deze pagina bijgevoegd (in PDF document)               

Eerst volgende bijeenkomst: 

 

Zondag 31 maart

Zang– en muziekgroep “Hiel Gewoan” uit Harkema komt zingen.
De diaconie van de Voortgez. Geref. kerk uit Harkema verzorgt de catering.  

 

Vrijdag 5 april
Vanmiddag is er een grote bingo.
We beginnen om 14.30 uur.

 

Zondag 7 april
Vanmiddag is er een gezellig samenzijn van 15.00-17.00 uur.

 

Zondag 14 april
Interkerkelijk Mannenkoor “It Ljochtbeaken” uit Haulerwijk/Waskemeer komt zingen. 
De diaconie van de protestantse gemeente Haulerwijk/Waskemeer verzorgt de catering.

 

Zondag 21 april 1e paasdag
“De Kloosterzingers” uit Gerkesklooster-Doezum komen de Sing-In begeleiden.
De catering wordt verzorgd door de diaconie van de gereformeerde kerk Twijzelerheide.

 

Maandag 22 april 2e paasdag
Gospel Duo “Twa Foar Him” komt optreden.
Vrijwilligers van Lichtpunt verzorgen de catering.

 

Vrijdag 26 april
Vanmiddag is er sjoelen en een kleine bingo.
We beginnen om 14.30 uur.

 

Zondag 28 april
Vanmiddag komt Trekzak Ensemble “Krekt Oars” uit Noordburgum de Sing-In begeleiden.
De Baptistenraad Noordburgum verzorgt de catering.

 

Informatie vrijdagmiddag:

Op vrijdagmiddag is er één keer in de veertien dagen een inloopmiddag (gezellig samenzijn).
De middagen starten altijd om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.30 uur. 

Informatie zondagmiddag:

Op zondagmiddag worden de gasten vanaf 15.00 uur welkom geheten met thee of koffie. Klokslag 16.00 uur begint de Sing In. Inclusief een gezellige pauze duurt de koor- en samenzang meestal tot ongeveer half zes. Daarna kunt u voor € 3,00 aanschuiven voor de gezamenlijke broodmaaltijd, m.u.v. de zomerperiode. 
Elke 2e zondag van de maand is er een gezellig samenzijn. De middag duurt dan van 15.00 - 17.00 uur. Er is dan geen broodmaaltijd. In april is dit de derde zondagmiddag.

===================================================================

Activiteitenblad

Het Lichtpunt geeft elke maand een contactbrief uit. Hier staan de activiteiten in vermeld. 
Deze contactbrief is los te verkrijgen in de opvangboerderij Lichtpunt.

Een thuisbezorgd abonnement kost € 5,- per jaar.

Meldt u aan voor een abonnement of stuur een mailtje: ontmoeting@lichtpuntinfo.nl

 

 

?