Lichtpunt verbindt...

Agenda 2018: Sing-In en vrijdagmiddaggroep

  

U bent op de volgende activiteiten altijd van harte welkom.
Adres: Foarwei 111 in 9298 JE Kollumerzwaag (zaal Hof van Heden)

               

            

 

Vrijdag 16 november

Vanmiddag is er sjoelen en een kleine bingo. Aanvang 14.30 uur.

 

Zondag 18 november

“De Kloosterzingers” uit Gerkesklooster-Doezum begeleiden ons bij de Sing-In.

De diaconie van de protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens verzorgt de catering.

 

Zondag 25 november

Chr. gem. koor “Uit het hart” uit Drachten e.o. komt ons bij de sing-in begeleiden.

De catering wordt verzorgd door de Raad van Baptisten van de Bethelgemeente uit Drachten.

 

Vrijdag 30 november

Vanmiddag wordt er een grote bingo gehouden. We beginnen om 14.30 uur.                              

 

 

 

Wilt u meer weten over het Lichtpunt en de activiteiten die er plaatsvinden dan kunt u deze lezen op deze site.

==================================================================

Informatie vrijdagmiddag:

Op vrijdagmiddag is er één keer in de veertien dagen een inloopmiddag. De middagen starten altijd om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.30 uur. 

Informatie zondagmiddag:

Op zondagmiddag worden de gasten vanaf 15.00 uur welkom geheten met thee of koffie. Klokslag 16.00 uur begint de Sing In. Inclusief een gezellige pauze duurt de koor- en samenzang meestal tot ongeveer half zes. Daarna kunt u voor €  3,00 aanschuiven voor de gezamenlijke broodmaaltijd, m.u.v. de zomerperiode. 

Elke 2e zondag van de maand is er een gezellig samenzijn. De middag duurt dan van 15.00 - 17.00 uur. Er is dan geen broodmaaltijd. In april is dit de derde zondagmiddag.

 

===================================================================

Activiteitenblad

Het Lichtpunt geeft elke maand een contactbrief uit. Hier staan de activiteiten in vermeld. 
Deze contactbrief is los te verkrijgen in de opvangboerderij Lichtpunt.

Een thuisbezorgd abonnement kost € 5,- per jaar.

Meldt u aan voor een abonnement of stuur een mailtje: ontmoeting@lichtpuntinfo.nl