Informatie

Contact » Informatie

Informatie en contactgegevens Lichtpunt:


Stichting Lichtpunt
Foarwei 111
9298 JE Kollumerzwaag
tel: 0511-441542
e-mail: opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl
webadres: www.lichtpuntinfo.nl 
K.v.K.-nummers: Lichtpunt-Lichtpuntloods: 41004031
Stichting Lichtpunt - opvang en ontmoeting: 41000408

 

Wilt u ons centrum steunen?
Het Lichtpunt is mede afhankelijk van de verkoop van tweedehands goederen en giften van kerken en particulieren.

Uw gift is van harte welkom:

  • IBAN: NL41 RABO 0333 3402 05 
  • IBAN: NL66 INGB 0003 9894 12 

t.n.v. Stichting Lichtpunt te Kollumerzwaag o.v.v. 'gift'.

Hartelijk dank!!

Ook kunt u voor een vaste bijdrage van € 10,= donateur van het Lichtpunt worden. Meldt u dan aan op telefoonnummer 0511-441542 of email adres opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl.

 

Stichting Lichtpunt is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI instelling, RSIN 8573.85.124. Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling die het algemeen belang dient. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs en giftgevers bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.

Activiteitenblad

Het Lichtpunt geeft elke maand een activiteitenblad uit hierin staan de activiteiten in van de vrijdag- en zondagmiddag.
Deze Contactbrief is los te verkrijgen in opvangboerderij Lichtpunt.
Een thuisbezorgd abonnement kost € 5,- per jaar.

Meldt u aan voor een abonnement op telefoonnummer 0511-441542 of email: ontmoeting@lichtpuntinfo.nl