Informatie en contactgegevens

 

Stichting Vrienden van Lichtpunt:


Foarwei 111
9298 JE Kollumerzwaag
tel: 0511-441542
e-mail: opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl
webadres: www.lichtpuntinfo.nl 


K.v.K.-nummer: Stichting Vrienden van Lichtpunt:  68307543

 

Wilt u onze Stichting steunen?

Uw gift is van harte welkom:

  • IBAN:  NL80 RABO 0318 1469 75

t.n.v. het Lichtpunt te Kollumerzwaag o.v.v. 'Vrienden van Lichtpunt".

Hartelijk dank!!

 

Stichting Vrienden van Lichtpunt is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI instelling, met fiscaalnummer/RSIN 857384806. Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling die het algemeen belang dient. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs en giftgevers bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.