Klachtenreglement

Opvang » Klachtenreglement

Klachtenreglement:

 

Lichtpunt is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die werkt conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, te weten Klachtenportaal Zorg (ID: 6152).

 

Daarnaast werkt Lichtpunt samen met Rotsondersteuning B.V. te Leeuwarden, die een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) levert ten behoeve van onze cliënten. 


Meer informatie hierover kunt u lezen in de  Klachtenprocedure en Klachtencommisie

 

 

 

?