Verbindt mensen...

Oproep huidige vrijwilligers Lichtpunt: BHV cursus

  • BHV cursus vrijwilligers Lichtpunt
    BHV cursus vrijwilligers Lichtpunt

BHV

Vrijdag 29 september a.s. wordt er een cursus BHV (Bedrijfshulpverlening) bij de Lichtpunt Boerderij gegeven. Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie en die de veiligheid en/of gezondheid van de aanwezige personen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Indien een dergelijke situatie zich voordoet is het van groot belang dat er iemand aanwezig is die adequaat weet te handelen.

 

Als Lichtpunt hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan. Het in huis hebben van voldoende medewerkers met BHV draagt naar onze mening in belangrijke mate bij aan de veiligheid. De cursus duurt één dag, instructeur is Foeke Rinsma uit De Westereen.

Indien u interesse heeft dan kunt u zich tot 1 september a.s. opgeven bij de receptie van de Lichtpunt Boerderij. Zowel vrijwilligers van de Opvang, Ontmoeting en de Loods worden van harte uitgenodigd om de cursus te gaan volgen.

Deelname is gratis, bovendien ontvangt u een cursusboek van het NIBHV. Cursisten ontvangen na deelname een NIBHV certificaat inclusief pasje.