Lichtpunt verbindt...

Opvang

Opgevangen worden door Het Lichtpunt in Kollumerzwaag betekent dat mensen in problemen vanuit een christelijke levensovertuiging hulp wordt geboden. Beroepskrachten en vrijwilligers doen alles wat nodig is om mensen weer volwaardig op eigen benen te leren staan. Het Lichtpunt verleent tijdelijk onderdak en geeft begeleiding aan mensen met psychosociale problemen, zoals:

  •  relatieproblemen
  •  problemen met zelfstandig wonen
  •  eenzaamheid
  •  geloofsvragen
  •  rouwverwerking
  •  verslavingsproblemen

Een verblijf in het Lichtpunt kan variëren van enkele dagen tot een half jaar. De bewoners in de opvang van het Lichtpunt nemen deel aan het programma dagbesteding. Dit is een verplicht onderdeel van uw verblijf. Daarbij heeft u een keuze uit verschillende mogelijkheden en per bewoner worden hierover afspraken gemaakt. Dit kan dus per bewoner verschillen, maatwerk dus. Belangrijk is, dat het als leuk en positief word ervaren. Daarnaast krijgt iedere bewoner individuele begeleiding van een maatschappelijk werker. Door deze begeleiding zal de bewoner zijn of haar zelfstandigheid vergroten. Bij financiële problemen worden deze in kaart gebracht door een tweetal vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in financiën. Zij kunnen u ook helpen om zorg en/of huurtoeslag aan te vragen.

Lichtpunt hanteert de bijbel als uitgangspunt voor haar beleid, maar wil uitdrukkelijk een "open huis" zijn voor iedereen. Men stelt geen criteria voor wat betreft levensbeschouwing, geloof of politieke overtuiging. Van mensen die worden opgevangen wordt verwacht dat ze de christelijke uitgangspunten van Lichtpunt onderschrijven of tenminste respecteren.

Onze missie hierbij is:
Het vanuit christelijke waarden, bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen.

Helaas zijn er geen mogelijkheden om mensen te helpen die:

  •  afhankelijk zijn van drugs
  •  ernstig gestoord gedrag vertonen
  •  verpleging of intensieve zorg nodig hebben

Het team van hulpverleners bestaat uit maatschappelijk werkers,  twee werkbegeleiders, administratief medewerkers, financiele specialisten, stagiaires en vrijwilligers.

Om de belangen van de bewoners te behartigen is bij Lichtpunt een cliëntenraad aanwezig. De cliëntenraad bestaat uit: 2 leden vanuit de bewoners, 1 lid vanuit de mentoren of vrijwilligers.

Opvang nodig?

U kunt zich op bij ons aanmelden via de telefoon er wordt gevraagd waarom u opvang nodig heeft. Daarna volgt er vaak een persoonlijke intake in de opvangboerderij.