Opvang

Opgevangen worden door Het Lichtpunt in Kollumerzwaag betekent dat mensen in problemen vanuit een christelijke levensovertuiging hulp wordt geboden. Beroepskrachten en vrijwilligers doen alles wat nodig is om mensen weer volwaardig op eigen benen te leren staan. Het Lichtpunt verleent tijdelijk onderdak en geeft begeleiding aan mensen met psychosociale problemen, zoals:

  •  relatieproblemen
  •  problemen met zelfstandig wonen
  •  eenzaamheid
  •  geloofsvragen
  •  rouwverwerking
  •  verslavingsproblemen

Een verblijf in het Lichtpunt kan variëren van enkele dagen tot een half jaar. De bewoners in de opvang van het Lichtpunt nemen deel aan het programma dagbesteding. Dit is een verplicht onderdeel tijdens uw verblijf in het Lichtpunt. Daarbij heeft u een keuze uit verschillende mogelijkheden en per bewoner worden hierover afspraken gemaakt. Dit kan dus per bewoner verschillen, maatwerk dus. Belangrijk is, dat het als leuk en positief word ervaren. Daarnaast krijgt iedere bewoner individuele begeleiding van een maatschappelijk werker. Door deze begeleiding zal de bewoner zijn of haar zelfstandigheid vergroten. Bij financiële problemen worden deze in kaart gebracht door een tweetal vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in financiën. Zij kunnen u ook helpen om zorg en/of huurtoeslag aan te vragen.
Onze inzet is het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen. Het team van hulpverleners bestaat uit begeleideders, twee werkbegeleiders, administratief medewerkers, financiele specialisten, mentoren, stagiaires en vrijwilligers.
in de Opvang is een ieder welkom ongeacht geaardheid, leeftijd en levensovertuiging. Wel wordt verwacht dat men de christelijke uitgangspunten van Lichtpunt respecteert. 

Opvang nodig?
U kunt zich op bij ons aanmelden via de telefoon er wordt gevraagd waarom u opvang nodig heeft. Daarna volgt er vaak een persoonlijke intake in de opvangboerderij.
Het Lichtpunt maakt geen gebruik van een wachtlijst. Info hierover kunt u hier lezen.

In- en Uitsluitingscrireria van opvang in het Lichtpunt:
In het document "Ïn- en Uitsluitingcriteria" kunt u lezen wie in aanmerking komen voor opname in het Lichtpunt. 

 

 

 

 

?