Lichtpunt verbindt...

Organisatie

Home » Organisatie

Visie en doelstelling van Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt

Visie:

•Een Christelijk opvang, begeleidings en ontmoetingscentrum.
•Een multifunctioneel centrum waarvoor 180 vrijwilligers uit de hele regio zich inzetten.
•Een niet van overheidswege gesubsidieerde instelling die professionele hulp wil bieden vanuit een christelijke visie.
•Een centrum waar de kleinschaligheid nog een warme menselijke ontmoeting mogelijk maakt.
•Een centrum waar op verschillende manieren getracht wordt hulp te bieden aan hen die tussen wal en schip zijn geraakt.
•Een centrum dat niet buiten uw steun kan,..........en dat u, als u komt, een zinvol programma wil bieden.

Doelstelling:

  • Het in stand houden van een opvang voor mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden.
  • Een bescheiden opvang van personen, die om verschillende redenen, zijn vastgelopen in hun leven en naar een oplossing zoeken via Lichtpunt.
  • Het in stand houden van een beschermde woonvorm voor mensen die door psychische of psychosociale problemen niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
  • Voor deze doelgroep wordt een zinvol dagbestedings programma aangeboden. Voor zover mogelijk wordt van iedere bewoner verwacht hieraan mee te doen.
  • Het organiseren van ontmoetingsactiviteiten en andere bijeenkomsten voor alleenstaanden en/of eenzame mensen.

Medewerkers en beloningsbeleid:

Naast een beperkt aantal beroepskrachten maakt Lichtpunt zoveel mogelijk gebruik van de diensten van vrijwilligers.  De beroepskrachten werken allen in deeltijd, de salarissen zijn zoveel mogelijk conform de richtlijnen van de CAO-Welzijn. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding.

Bestuur:

Voor de statutaire bestuurssamenstelling alsmede de namen van de bestuursleden zij verwezen naar het Jaarverslag zoals gepubliceerd op deze site. De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Presentatie:

Wij kunnen op uw verenigingsbijeenkomst of gemeenteavond een presentatie over Lichtpunt verzorgen.  Ook bent u welkom in de Hof van Heden dan wordt hier een presentatie verzorgd. Een rondleiding door de opvangboerderij, kaarsenmakerij en een bezoek aan de verkooploods behoren tot de mogelijkheden. Voor een redelijke prijs kunt u met uw groep bij ons een koffietafel gebruiken. Zo kunt u het programma even onderbreken of hiermee afsluiten.

 

 

Hof van Heden:

In de Hof van Heden kunnen diverse ruimten gebruikt worden voor o.a. exposities, cursussen en vergaderingen. Informatie en contactgegevens staan op deze site.