Organisatie

Home » Organisatie

Lichtpunt is een instelling die zich als doel stelt mensen omderdak te bieden en te helpen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip zijn geraakt. De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. 

Medewerkers en beloningsbeleid:

Naast beroepskrachten maakt Lichtpunt ook gebruik van de diensten van vrijwilligers.  De beroepskrachten werken bijna allen in deeltijd, de salarissen zijn conform de richtlijnen van de CAO-Welzijn. Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding.

Raad van Toezicht:

Voor de statutaire samenstelling van de Raad van Toezicht alsmede de namen van de bestuurders zij verwezen naar het Jaarverslag 2022. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Presentatie:

Wij kunnen op uw verenigingsbijeenkomst of gemeenteavond een presentatie over Lichtpunt verzorgen.  Ook bent u welkom in de Hof van Heden dan wordt hier een presentatie verzorgd. Een rondleiding door de opvangboerderij, kaarsenmakerij en een bezoek aan de verkooploods behoren tot de mogelijkheden. Voor een redelijke prijs kunt u met uw groep bij ons een koffietafel gebruiken. Zo kunt u het programma even onderbreken of hiermee afsluiten.

  

Hof van Heden:

In de Hof van Heden kunnen diverse ruimten gebruikt worden voor o.a. exposities, cursussen en vergaderingen. Informatie en contactgegevens staan op deze site. 

 

?