Privacyverklaring

Opvang » Privacyverklaring

 

Lichtpunt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medewerkers betrokken bij de opvang hebben een geheimhoudingsplicht en worden geacht zich te houden aan de privacyverklaring. In deze privacyverklaring staat onder meer aangegeven wie toegang hebben tot het cliëntdossier, wat de rechten van de cliënt zijn en hoe gegevens verwerkt worden.

 

De privacyverklaring is geënt op de uitgangspunten en voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht is geworden.

 

U kunt de Privacyverklaring hier lezen.

?