Statuten Opvang & ontmoeting

Home » Statuten Opvang & ontmoeting

Op deze pagina vindt u de statuten van de Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt. Per 1 juli 2020 heeft de Stichting een nieuwe bestuursstructuur. We werken per die datum met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De namen van de bestuurders staan in het jaarverslag 2022 vermeld. 

 

?