Voorzieningen

Opvang » Voorzieningen

  • Opvangboerderij Lichtpunt
    Opvangboerderij Lichtpunt

De opvangboerderij van Lichtpunt is in 2012 geheel verbouwd. In de boerderij zijn twaalf nieuwe apparatementen gesitueerd. Iedere bewoner heeft een eigen apparatement. Er is verder een centrale keuken, een eetzaal en een ontmoetingsruimte waar men gezellig bij elkaar kan zitten.

De meeste appartementen beschikken over een aanrechtje met een tweepits kooktoestel, zodat men desgewenst ook zelf iets kan bereiden.

 

Overdag zijn er altijd begeleiders aanwezig, zowel professionele hulpverleners als vrijwilligers. De vrijwilliger is gastheer/gastvrouw, biedt een luisterend oor en verricht hand- en spandiensten. Ook 's nachts is er altijd een vrijwilliger aanwezig. Mochten er zich problemen of calamiteiten voordoen, dan is er altijd een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Deze dienst wordt om toerbeurt ingevuld door de beroepskrachten, die allen op korte afstand van Lichtpunt wonen.

 

Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners hiervan vallen ook onder de vlag van de opvang.

Sommige appartementen zijn geschikt voor een echtpaar of ouder met kind.

 

?