Voorzieningen Opvang en Woonvorm

Opvang » Voorzieningen Opvang en Woonvorm

  • Opvangboerderij Lichtpunt
    Opvangboerderij Lichtpunt

De opvangboerderij: in de boerderij zijn twaalf apparatementen gesitueerd. Iedere bewoner heeft een eigen apparatement. Er is verder een centrale keuken, een eetzaal en een ontmoetingsruimte waar men gezamenlijk kan eten of gezellig bij elkaar kan zitten. Sommige appartementen zijn geschikt voor een echtpaar of ouder met kind.

Elf appartementen beschikken over een aanrecht met een tweepits kooktoestel, koelkast etc. zodat men desgewenst ook zelf iets kan bereiden. Een appartement is een crisiskamer hier is geen eigen kookgelegenheid. In de boerderij vallen de meeste bewoners onder de WLZ Wet Langdurige Zorg. 

Dag en nacht is er een woonbegeleiders aanwezig. Ook is er vaak een vrijwilliger aanwezig deze biedt een luisterend oor, kookt het eten en verricht hand- en spandiensten.  

Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners hiervan vallen ook onder de vlag van de opvang.

In de nieuwe woonvorm zijn twintig appartementen gesitueerd. In deze appartementen worden bewoners opgevangen die zelfstandig kunnen wonen maar wel een beroep kunnen doen op ambulante begeleiding die Lichtpunt biedt. De appartementen hebben allemaal een eigen keuken, douche en vaak een slaapkamer. Vaak worden er ouder met kind of kinderen opgevangen. 

 

 

?