Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid zorgt ervoor dat de werking van het kwaliteitssysteem, haar beleidsdoelstellingen, kwaliteitsdoelstellingen en indicatoren op cyclische en systematisch worden bewaakt, beheerst en geborgd.
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt werkt volgens de beleids- en kwaliteitscyclus die hiernaast schematisch is weergegeven.
De kwaliteitsplanning is opgenomen in het totaaloverzicht.
In de kwaliteitsplanning is o.a. opgenomen:
• De halfjaarlijkse evaluatie van beleids- en kwaliteitsdoelstellingen.
• Jaarlijkse evaluatie en bijstelling van het organisatiebeleid (inclusief context en belanghebbenden).
• Het jaarlijks opstellen van de directiebeoordeling.
• Het jaarlijks voeren van een interne en externe audit.
• Het periodiek voeren van tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, medewerkers en ketenpartners.
Door te meten, monitoren en analyseren willen wij kansen voor verbetering vaststellen en selecteren en de benodigde maatregelen implementeren om te voldoen aan de eisen van de belanghebbenden en de tevredenheid te verhogen.