Begeleiding

Opvang » Begeleiding

Begeleiding:

Soms zit het tegen en lukt het even niet. De problemen kunnen je boven het hoofd groeien. Dan kan Lichtpunt met haar medewerkers misschien even wat verlichting bieden. Een goed advies, een doorverwijzing naar andere hulpverleners, of samen naar de juiste instantie om problemen op te lossen. Een luisterend oor is er altijd, ook al is er niet direct een oplossing voorhanden.

Methodiek Machteld Huber 

De medewerkers van het Lichtpunt hanteren de methodiek van Macheld Huber 

Bewoners kunnen ook hulp krijgen bij hun financiën. Hiervoor doen ze een beroep op de afdeling Financieel Beheer Bewoners (FBB), die wordt bemand door ter zake deskundige vrijwilligers. Op de receptie is overdag altijd een administratieve kracht aanwezig.

Begeleidingsplan:

Om tot een goed begeleidingsplan te komen is er in principe eens per week een uitgebreid gesprek met de teamleider of persoonlijk begeleider. In deze geprekken wordt gekeken naar het vervolg op het verblijf in het Lichtpunt. Soms kan het goed zijn er meer mensen uit de eigen directe omgeving bij te betrekken. Met wederzijdse goedkeuring kan iets goeds opgebouwd worden. 

Ook in de dagelijkse werkzaamheden is professionele hulp aanwezig. Enkele opvangvrijwilligers geven graag de ruimte om op een liefdevolle manier met elkaar van gedachten te wisselen. Ieder vanuit zijn of haar eigen karakter. Tevens is er elke dag een programma waarin het werken in de kaarsenmakerij of in de houtbewerking een belangrijk onderdeel vormt als dagbesteding. Maar ook het klussen in en om de boerderij is een prima gelegenheid om zinvol bezig te zijn. 

Privacyverklaring:

Lichtpunt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medewerkers betrokken bij de opvang hebben een geheimhoudingsplicht en worden geacht zich te houden aan de privacyverklaring.  In deze privacyverklaring staat onder meer aangegeven wie toegang hebben tot het cliëntdossier, wat de rechten van de cliënt zijn en hoe gegevens verwerkt worden. De privacyverklaring  is geënt op de uitgangspunten en voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht is geworden. 
Meer informatie hieover kunt u lezen in de Privacyverklaring.

 

Klachtenreglement:

Lichtpunt is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die werkt conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, te weten Klachtenportaal Zorg (ID: 6152). 
Meer informatie hierover kunt u lezen in de Klachtenprocedure en Klachtencommissie. 

?