Verbindt mensen...

Begeleiding

Opvang » Begeleiding

Begeleiding:

Soms zit het tegen en lukt het even niet. De problemen kunnen je boven het hoofd groeien. Dan kan Lichtpunt met haar medewerkers misschien even wat verlichting bieden. Een goed advies, een doorverwijzing naar andere hulpverleners, of samen naar de juiste instantie om problemen op te lossen. Een luisterend oor is er altijd, ook al is er niet direct een oplossing voorhanden.

Methodiek Krachtwerk:

De medewerkers van het Lichtpunt hanteren de methodiek Krachtwerk. Hier kunt u ook een folder vinden over Krachtwerk. Krachtwerk is een krachtgerichte methodiek voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen in achterstandssituaties. Inzet is het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen. De medewerkers van het Lichtpunt zijn voor deze methodiek gecertificeerd.

Bewoners kunnen ook hulp krijgen bij hun financiën. Hiervoor doen ze een beroep op de afdeling Financieel Beheer Bewoners (FBB), die wordt bemand door drie ter zake deskundige vrijwilligers. Op de receptie is overdag altijd een administratieve kracht aanwezig.

Aanpak via begeleidingsplan:

Om tot een goed begeleidingsplan te komen is er in principe eens per week een uitgebreid gesprek met de maatschappelijkwerkster. In deze geprekken wordt gekeken naar het vervolg op het verblijf in het Lichtpunt. Soms kan het goed zijn er meer mensen uit de eigen directe omgeving bij te betrekken. Met wederzijdse goedkeuring kan iets goeds opgebouwd worden. Zijn er specifieke vragen rondom het christelijk geloof dan is pastorale begeleiding beschikbaar. 

Ook in de dagelijkse werkzaamheden is professionele hulp aanwezig. Enkele tientallen opvangvrijwilligers geven graag de ruimte om op een liefdevolle manier met elkaar van gedachten te wisselen. Ieder vanuit zijn of haar eigen karakter. Tevens is er elke dag een programma waarin het werken in de kaarsenmakerij of in de houtbewerking een belangrijk onderdeel vormt als dagbesteding. Maar ook het klussen in en om de boerderij is een prima gelegenheid om zinvol bezig te zijn. 

Daarnaast zijn er sommige middagen activiteiten zoals, sport en spel, beeldende vorming, sociale vaardigheidstraining, oriëntatie op de samenleving, enz. In de weekenden zijn de bewoners vrij.