ISO Certificaat Maatschappelijke Opvang

De maatschappelijke opvang van Lichtpunt heeft op 20 juli 2023 het ISO certificaat ontvangen. Het keurmerk van ISO staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. 

Met het ISO-keurmerk kunnen organisaties laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

 Een organisatie met het ISO-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De onderzoeken op basis waarvan het certificaat aan Lichtpunt is verstrekt zijn uitgevoerd door TŪV Nederland. Lichtpunt heeft vooraf advies ingewonnen bij Bureau Lagro uit Stedum dat veel expertise heeft op dit gebied. Het ISO-keurmerk wordt voor drie jaar afgegeven, ieder jaar vindt er een herhalingsaudit plaats.

Lichtpunt vangt mensen op die om wat voor reden dan ook dakloos zijn geworden. De meeste bewoners hebben financiële schulden en/of kampen met psychosociale problemen. Een team van maatschappelijk werkers begeleidt de bewoners naar een terugkeer in de maatschappij en zelfstandig wonen. 

NB: de Lichtpuntloods (kringloopwinkel) valt niet onder het certificaat.

 

?